Uw partner in debiteurenbeheer

Formulier: Betaalregeling treffen

Middels onderstaand formulier kunt u een voorstel doen voor een betalingsregeling. Alleen geheel ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Dossiernummer (zie aanmaning)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Betalingsvoorstel:

Upload eventuele bijlagen hier


Voorwaarden

LET OP, u dient hiermee een voorstel tot een betalingsregeling in. Dit wil niet zeggen dat dit automatisch goedgekeurd wordt. U ontvangt van ons bericht, tot die tijd vervalt uw betalingsverplichting niet. Stuur een kopie toe van recente loonstrook of uitkeringsspecificatie. Mocht uw betalingsregeling worden goedgekeurd dan zijn er kosten verbonden aan elke betaaltermijn:

– Per deelbetaling: € 2,25
– Per automatische incasso: € 1,50

Met uw keuze voor automatische incasso geeft u Kordaat Incasso toestemming het overeengekomen bedrag in de afgesproken termijnen van uw rekening af te schrijven. Eventuele afschrijvingen waarmee u het niet eens ben kunt u binnen 56 dagen via uw bank ongedaan maken.

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot