Uw partner in debiteurenbeheer

Formulier: Betaling uitstellen

Middels onderstaande formulier kunt u een aanvraag indienen voor uitgestelde betaling (tot max 30 dagen na dagtekening).

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Dossiernummer (zie aanmaning)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht

Upload eventuele bijlagen hier


Voorwaarden:

U kunt om uitstel van betaling verzoeken mits u een goede reden kunt aanvoeren en uw vordering minimaal € 100,00 bedraagt. Het verzenden van dit formulier betekent niet automatisch dat uw voorstel tot uitstel van betaling door Kordaat Incasso geaccepteerd wordt. U ontvangt hierover bericht. Tot die tijd vervalt uw betalingsverplichting niet.

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot