Uw partner in debiteurenbeheer

Kosten

Buitengerechtelijke incasso: No Cure No Pay!

Er zijn bij het aanleggen van dossiers geen abonnementskosten verschuldigd. Wij verrichten onze werkzaamheden geheel gratis. Dat is pas no cure no pay! Veruit de meeste vorderingen (meer dan 85% !) worden in het buitengerechtelijke traject voldaan, want men weet dat een gerechtelijke procedure alleen maar kostenverhogend is.

Zo komt u nooit voor onverwachte hoge kosten te staan zoals dat bij de meeste incassobureaus of deurwaarders wel het geval is.

Vergoeding gerechtelijke incasso bij de kantonrechter

Uitgangspunt is dat alle (proces)kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht (zover dat wettelijk is toegestaan) worden verhaald op uw debiteur. In overleg kan er een gerechtelijk procedure gestart worden bij de kantonrechter.

Mocht uw zaak toch rechtsgeldig worden betwist of uw debiteur komt met een tegenvordering dan zal Kordaat Incasso zorgdragen voor een juiste afhandeling.

Vergoeding gerechtelijke incasso bij de rechtbank

Voor gerechtelijke incasso-opdrachten met een belang hoger dan € 25.000,00 is de bijstand van een advocaat verplicht. Deze incasso-opdrachten worden uitgevoerd door gespecialiseerde incasso advocaten. Uitgangspunt is ook hier dat uw kosten zoveel mogelijk worden verhaald op uw debiteur! Indien noodzakelijk kan er faillissement van uw debiteur aangevraagd worden.

Wilt u weten wat Kordaat Incasso in uw situatie kan betekenen? Wij bekijken graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot