Uw partner in debiteurenbeheer

Centraal Digitaal Beslagregister ingevoerd

Centraal Digitaal Beslagregister ingevoerd

Vanaf 1 januari 2016 is het Centraal Digitaal Beslagregister gefaseerd ingevoerd. Dat is een centraal systeem waar alle beslagen móéten worden ingeschreven en dat móét worden geraadpleegd alvorens er beslag wordt gelegd of een dagvaarding wordt uitgebracht. Het Centraal Digitaal Beslagregister heeft als doel om de schuldeiser inzicht te geven waardoor onnodig hoge kosten worden voorkomen en de beslagvrije voet wordt gerespecteerd.

Vanaf 1 januari 2016 maakt iedere gerechtsdeurwaarder gebruik van het Digitaal BeslagRegister (DBR).

Ieder beslag op loon en andere vergelijkbare periodieke betalingen moet centraal worden ingeschreven in het voor alle gerechtsdeurwaarders toegankelijk register. Hierdoor kan de gerechtsdeurwaarder, voordat bepaalde opdrachten uitgevoerd worden, inzicht krijgen in de beslagpositie van de schuldenaar en kan de opdrachtgever geïnformeerd worden.

Waarom komt het DBR?

Het DBR wordt ingevoerd om onnodige kosten voor schuldenaar én schuldeiser te voorkomen. Door de verplichte raadpleging van het DBR na de opdracht tot het verrichten van bepaalde ambtshandelingen, kan in voorkomende gevallen alsnog worden afgezien van het treffen van deze maatregelen.

Wat gebeurt er na raadpleging van het DBR?

Als na de raadpleging blijkt dat de vordering binnen een periode van drie jaar betaald kan worden op basis van de verkregen gegevens, is de deurwaarder verplicht om de opdracht daadwerkelijk uit te voeren.

Als blijkt dat de vordering naar verwachting niet binnen drie jaar betaald zal worden op basis van de uit het DBR verkregen gegevens, is de deurwaarder verplicht om contact met de opdrachtgever op te nemen. De deurwaarder dient dan aantoonbaar bevestiging te verkrijgen dat u de opdracht wenst uit te laten voeren, ondanks de langere verwachte looptijd van het beslag. Na uw bevestiging volgt dan alsnog de beslaglegging of dagvaarding.

Levert dit geen onnodige vertraging op?

In principe zal het DBR voor een meer efficiënte dienstverlening moeten zorgen, met name omdat de informatievoorziening tussen gerechtsdeurwaarders onderling sneller en vollediger zal worden. In een voorkomend geval zal de bevraging van het DBR echter enigszins vertragend kunnen werken.

Tot slot

Kordaat Incasso zal in alle gevallen de doorlooptijd van uw dossier goed in de gaten houden!

Bron: Ondernemersplein

Leave a comment

Your comment

-->

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot