Uw partner in debiteurenbeheer

Eerder overeengekomen algemene voorwaarden ook van toepassing

In een uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch wordt bevestigd dat algemene voorwaarden niet steeds per overeenkomst uitdrukkelijk hoeven te worden aangeboden en aanvaard. Als er in eerdere soortgelijke overeenkomsten de algemene voorwaarden wel van toepassing waren, dan kan de opdrachtgever bij de volgende overeenkomst niet zonder meer van uitgaan dat de opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren zonder dat daarop haar algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Bron: www.rechtspraak.nl  ECLI:NL:GHSHE:2014:823 (Rechtspraak.nl)

Leave a comment

Your comment

-->

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot