Uw partner in debiteurenbeheer

Huuropzegging via e-mail toegestaan

De kantonrechter heeft in een zaak beslist dat opzegging van de huurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd wordt.

Ondanks artikel 7:271 lid 3 BW waarin is bepaald dat opzegging bij exploit of aangetekende brief dient te geschieden, wordt er in de praktijk met grote regelmaat van dit vormvoorschift afgeweken. Opzegging per e-mail voldoet volgens de kantonrechter in het huidige communicatieverkeer, zeker nu in onderhavige casus in het huurcontract onder haar contactgegevens het e-mailadres heeft vermeld waarnaar de bewuste e-mail is verzonden. Daarnaast is onweersproken gelaten dat eiseres de e-mail heeft ontvangen en bekend was met de wil van gedaagden de huurovereenkomst tussen partijen te beëindigen.

Bron: www.rechtspraak.nl (Rotterdam 25 april 2014 RBROT:2014:3333)

Leave a comment

Your comment

-->

© Kordaat Incasso | Powered by Goeman | Disclaimer | Voorwaarden | slot